זיווד אלקטרוני ואופטי

ציוד בדיקה יעודי לתהליך

פתרונות בקורת איכות צב"ד ייעודי

ב GUI אופייני של טסטר פרמטרי מוצגות תוצאות של מספר פרמטרים נבדקים. תוצאות כל בדיקה מופיעות בסקלה של תוצאות מהטוב ביותר (ירוק כהה) עד לרע ביותר (אדום), כמו כן מוצגת תוצאת השיוך לקבוצה.

 

 

 

 

 

Custom Parametric  Testing

 תכנון צב"ד אלקטרואופטי ביקורת איכות

צב"ד Machine Vision הבוחן איכות עדשה מוזרקת על ידי אנליזה של מספר מטרות הפרדה

 

ניתוח תהליך ייצור ושיפור תנובה

ניתוח תהליך מצביע היכן נדרש לשלב צב"ד.

 

 

 

 

בקרת תהליך בעזרת צב"ד פרמטרי
 

 

 

פיתוח יישומי צב"ד פרמטרי על ידי CSTM

חברת CSTM מתמחה בהגדרה תכנון מימוש ויישום צבד פרמטרי לבקרת איכות תהליך. החברה עובדת בצמוד למנהל המוצר ואנשי הייצור (מהנדס ביקורת האיכות, אחראי ביקורת האיכות (QC/QA)ומהנדס הייצור) על מנת לשפר את תנובת התהליך.

 

על צב"ד פרמטרי ייעודי 
לצבד פרמטרי המאפיינים הבאים:
• דגימת מספר פרמטרים בו זמנית (Data Acquisition)
• שיוך התוצרים הנבדקים על פי תוצאות הבדיקה - לקבוצת איכות
• ייצור LOG תוצאות
• בדיקה עצמית (Built-In-Test) פשוטה על ידי בחינת דוגמיות הידועות כתקינות (Golden Samples)
 

 

פיתוח יישומי צב"ד פרמטרי 

בניגוד לצבד הבוחן מעבר סף (Go-NoGo), צב"ד פרמטרי נותן תוצאות כמותיות המתייחסות לרמת איכות התוצר הנבדק. צב"ד פרמטרי מהווה כלי עבודה ממדרגה ראשונה עבור מהנדס התהליך ומהנדס ה  QA האחראים על התנובה (Yield), ומאפשר להם לבצע את הפעילויות הבאות:
• חקר הנקודות בהן ניתן לשפר את התהליך - על ידי ביצוע שינוי ייזום בתהליך ובחינה סיסטמטית של התוצאה המתקבלת.
• איתור נקודת עבודה רובסטית אופטימאלית ומעקב אחריה בזמן
• חקר כשל - האם ניתן היה לאתר התדרדרות הדרגתית באמצעות הפרמטרים שנבחרו.
• מעקב ייזום  -  מעקב ייזום אחר התניידות פרמטרי תהליך, מאפשר לגלות מוקדם חוסר יציבות בתהליך המתבטאת במספר תתי-תהליכים מקביליים. גילוי מצבי חוסר יציבות הכרחי לצורך שיפור התכנסות התהליך והעלאת ה Yield  (תנובה).
• מעקב אחר התפלגות פרמטרים המאפיינים את התהליך לצורך ניתוח CPK ול SPC
• למיין את תוצרת התהליך (Grouping)
• לייצר משוב לייצוב התהליך על פי איכות התוצר עצמו (ולא על פי פרמטרים חיצוניים)

 

דוגמא לבעיה תהליכית אופיינית שנפתרה על ידי צב"ד פרמטרי

לצורך מעקב תהליך הזרקה והרכבה של מצלמה זעירה, נבנה מתקן צב"ד מדידה פרמטרי המבצע בדיקה סופית של תאום הציר אופטי לציר מכאני.  זויות העילרוד Pitch, והגילגול Tilt של המצלמה, נמדדות בדיוק של 0.25 מילירדיאן.  זויות אלו חשובות מבחינת איכות המוצר הסופי, ולכן נערך עליהם מעקב.

הצב"ד כולל מטרה אשר ביחס אליה מוגדרת הבדיקה:

* זוית ה TILT - הינה זוית הסיבוב של דמות המטרה סביב הציר האופטי יחסית למיקומה הרצוי.

* זוית ה PITCH - הינה התזוזה הליניארית של דמות המטרה בכיוון אנכי, יחסית למיקומה הרצוי, מחולקת במרחק המוקד.

 

תוצאות גולמיות של מדידת זויות עילרוד וגילגול עבור מספר רב של מצלמות שנמדדו בעזרת הצב"ד, מוצגות להלן בתמונה 1:

 

אנליזת תהליך וצב"ד ביקורת איכות
תמונה 1:  תוצאות בדיקת  Boresight  לבחינת תאום ציר אופטי וציר מכאני במצלמות

התוצאות בכחול הן התוצאות הגולמיות, והתוצאות באדום ובירוק מציגות היסטוגרמות של זויות העלרוד והגילגול בהתאמה.

מהתוצאות רואים שהסטוגרמות אלו קרובות להיות של עקומת פעמון כצפוי, כן אנו רואים שהסטוגרמת העילרוד פחות פעמונית, ואינה ממורכזת כזו של הגילגול, ולכן הוחלט שהגילגול הוא פרמטר איכותי ויש לעקוב אחריו.

חיפוש נקודת עבודה יציבה לתהליך גילה מצב בו נראה שהייצור נכנס לחוסר יציבות: התגלה פיצול תהליכי בפרמטר הגילגול (ראה תמונה 2) שהתבטא בשתי עקומות פעמון זו על גבי זו. תגלית זו הצביעה על כך שתהליך ההזרקה הינו ביסטבילי  (bistable-process) ועלול להתנדנד בין שני מצבים. גילוי הסיבה שגרמה לפיצול התהליך והתגברות עליה – הגדילה את התנובה (Yield).

 

 

חקר כשל תהליך ובקורת איכות
תמונה 2:  צב"ד פרמטרי מספק תוצאות כמותיות אשר ניתן להסיק מהן תוצאות על יציבות התהליך

 

יצירת קשר
אנא השאר את פרטיך ונחזור אליך:
שם מלא:
טלפון:
דוא"ל: